Konfaträff – relationer

Denna tisdags tema var relationer, ett spännande ämne för de flesta och nog hade Ozzy konfirmanderna en hel del tankar och åsikter om ämnet! Vi började med alla dela upp i två grupper, en med killarna och en med tjejerna.

I dessa två grupper fick de sedan två uppgifter, först fick de göra en lista på saker som de tyckte var typiska för det det andra könet samt även ställa 5 frågor till dem. Kilarnas frågor handlade mycket om vad tjejer tycker om hos killar medan tjejernas frågor kretsade kring underligheter (enligt tjejerna) som killar har för sig, t.ex. att de ofta har svårare att prata om känslor. Ledarna fick sedan vara språkrör för sina respektive och med hjälp av vad grupperna sagt svara på frågorna bäst de kunde.

Konfirmanderna blev sedan åter uppdelade i två grupper, fast denna gång blandades killar och tjejer. Den ena gruppen fick leka ”välj person” leken som handlar om att man utifrån olika attribut får välja mellan fyra olika personer och avgöra vem man skulle kunna tänka sig vara tillsammans med. Det intressanta är att det ständigt läggs till nya attribut och konfirmanderna får själva byta ”låtsas partner” när de vill. Som avslutning på leken fick konfirmanderna sedan fundera på om det var såhär det gick till med riktig kärlek, dvs. om vi verkligen rangordnar efter olika egenskaper och personlighetsdrag eller om vi kanske egentligen ser förbi väldigt mycket när det kommer till vänner och partners. Den andra gruppen fick svara på frågor kring vad som är lycka för dem och även tänka över hur en perfekt förälder ska vara samt hur det är att vara ungdom. Sedan bytte grupperna platser och fick göra den andra övningen.

Slutligen fick konfirmanderna fundera i smågrupper över hur en perfekt partner samt en perfekt vän borde vara.

Sedan blev det som alltid en andakt som avslutning och där lyssnade vi bland annat på This I Love med Guns N’ Roses och Carl spelade livemusik för oss.

Nästa vecka är det Duffys tur att snacka om samma tema, ha det bra till dess J