Många aktörer

För arbetet med Domkyrkoforum finns många olika aktörer som alla är viktiga för att det färdiga huset ska bli så bra som möjligt. Den 7-8 april var några nyckelpersoner; arkitekter, konsulter och representanter från Domkyrkorådet, Domkyrkoförsamlingen, Arken och Lunds Kyrkliga Samfällighet samlade för ett första möte. Bland annat formulerade man en målsättning för projektet:

Domkyrkoforum skall:

  • Förstärka upplevelsen av besöket i Domkyrkan och vara en mötesplats för samtal, lärande och fördjupning i kristen tro.
  • Vara en unik byggnad med hög arkitektonisk kvalitet som ger staden ett värdefullt tillskott.
  • Ge Domkyrkoförsamlingen och Arken ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.