Tidskapsel placeras i Domkyrkoforums grund

Under sommaren har grundläggningsarbetet för Domkyrkoforum vid Lunds domkyrka påbörjats. Som en hälsning till framtiden placeras en tidskapsel i husets betongplatta.

Grundläggningsarbetet för det nya Domkyrkoforum som Domkyrkorådet bygger vid Lunds domkyrka kommer snart att slutföras. Vid en pressträff på torsdag kommer biskop Antje Jackelén och domprost Håkan E Wilhelmsson att packa en tidskapsel som placeras i husets betongplatta. Tidskapseln, som blir en tidsmarkör för år 2010, ska bland annat ge en bild av Lunds domkyrka, den kristna tron och staden Lund. Eftersom kapseln inte kommer att öppnas förrän huset en dag rivs blir den som en hälsning till framtidens lundabor.

Tidskapseln kommer att placeras i Domkyrkoforums grund vid en pressträff torsdag 26 augusti.