Mässa i taizéanda

På torsdag den 25 november kl 18.30 firas det mässa i taizéanda i Domkyrkans krypta. Med stillhet och meditativ sång under valven. Försångare och musiker leder den gemensamma sången som bär och binder ihop tystnad, bön och nattvard. Mässan är influerad av andaktslivet vid klostret i Taizé där levnadssättet präglas av gemenskap och enkelhet