Domprosten om Dalai Lamas besök

Dalai lama kommer till Lunds domkyrka och deltar i högmässan 17 april. Detta har väckt både frågor och kritik.

Gästfrihet (tillsammans med gudstjänst och lärande) är nyckelord för livet kring Lunds domkyrka. Hit är alla välkomna: Barn som i förskolan gjort sina Jesusbarn i krubban ställer upp dem bredvid Domkyrkans krubba. Professionella konstnärer visar sina tolkningar av livets mysterier. Körsångare och musiker sjunger och spelar vid konserter till Guds ära. Muslimska ungdomar ber om tillstånd att få be i ett hörn. Besökare i hundratusental från hela världen deltar i olika gudstjänster. Av ingen begär vi en redovisning av deras tro och religionstillhörighet. Alla är välkomna. Vi är nämligen övertygade om att Domkyrkan talar för sig själv, utan kommentarer från någon. Gästfrihet är ett evangeliskt ord.

Domkyrkan är ett rum som är impregnerat med kristen tro. Den ”sitter i väggarna”: arkitektur, gestaltning, närvaro. Dessutom varje dags böneliv av de levande stenarna. Fast rotade i kristen tro och tradition vågar vi vara öppna mot alla som söker och längtar efter Gud. Några, men långt ifrån alla, skulle använda sådana ord för sina besök. Men de är välkomna till Domkyrkan därför att de vill kommunicera sina erfarenheter och sin hunger, både med Gud och människor. Det sker i bilder, i sånger, i tal, i skulptur och i skrift. Många gånger sker det inom ramen för en gudstjänst. Alltid är det som sker inställt i en kristen kontext.

Den som är fast rotad i kristen tro kan vara helt öppen mot allt och alla, och behöver inte rädas varken troll eller oliktänkande. Med den utgångspunkten är det självklart att vi inbjuder Dalai lama till en gudstjänst i Domkyrkan när han på Individuell Människohjälps (IM) inbjudan besöker Lund i april. Vi är värdar, han är gäst. Han är en världskänd religiös ledare. Hans internationella budskap kan sammanfattas med fred och kärlek. Dalai lama och Nelson Mandela är kanske de individer som över alla gränser talar för det sant mänskliga. Skulle inte vi visa samma generösa gästfrihet som våra muslimska vänner när de inbjuder en svensk präst att predika i fredagsbönen i Mellanöstern?

Håkan E Wilhelmsson
domprost