Mariaår i Domkyrkan

Maria, Jesu mor är en viktig gestalt i Lunds domkyrka. Den 1 september 1145 invigde ärkebiskop Eskil högaltaret ”i sitt hjärtas glädje” till jungfru Maria och Laurentius, två av Domkyrkans beskyddare. Detta vill Domkyrkan markera genom att på ett särskilt sätt lyfta fram Maria under år 2011. Mariaåret inleds med utställningen Moder vår. Under året kommer flera händelser med Mariafokus att äga rum i Domkyrkan.  Läs mer om Mariaåret