Jungfru Maria i domkyrkan

Snart öppnar en ny utställning i domkyrkan om Maria. Jungfru Maria är ju en av de viktigaste helgonen i den katolska kyrkan. Så var det också i domkyrkan under medeltiden. Särskilt under senmedeltiden kom kulten av Maria att bli alltmer betydelsefull. Ett av domkyrkans viktigaste skyddshelgon, vid sidan om S:t Laurentius, är just Maria. Det var till dessa 2 helgons ära som Lunds domkyrka invigdes år 1145. I kyrkan fanns drygt 30 altaren tillägnade Jungfru Maria, vid slutet av medeltiden. I dag kan man se bilder på Maria på flera ställen i kyrkan: hon sitter med Jesusbarnet i famnen, mellan himmel och jord på det medeltida uret. Vi kan se henne på predikstolen, på de vackra alabasterrelieferna.Hon finns i den sjuarmade ljusstakens kapell i en relief på södra vägen. Denna är huggen av Mäster Adam van Düren i början av 1500-talet.Vi kan också se henne i dopkapellet. Där finns det en underbart vacker 1400-tals skulptur av Maria med barnet. Hon har en krona på huvudet – hon är ju krönt till Himmelens drottning. Sist men inte minst, kan vi se henne i mittpartiet av altarskåpet i Högkoret. Här sitter hon vid sin Sons sida och krönes till Himladrottning.