Hälsning från domprost Håkan Wilhelmsson

Välkomna till Lund!
Taizéhelgen är en av vårens stora högtider i Domkyrkan. Mycket sång, innerlig bön, god gemenskap, härliga skratt, öppna samtal, glada minnen, djup arbetsgemenskap. Välkomna enskilda och grupper! Taizéhelger i Domkyrkan vill vi göra till en tradition. Kom och var med!
Frid och allt gott!
Håkan E Wilhelmsson