En inbjudan till barnfamiljer: Bära ljus

Här är en inbjudan till alla barnfamiljer:

Den 26 och 27 mars är många ungdomar och unga vuxna från olika kyrkor samlade i Lunds domkyrka till en helg med en av bröderna från kommuniteten i Taizé i Frankrike. I Taizé finns det en fin tradition: att barn som är med i kyrkan har till uppgift att bära ljus. Vid lördagskvällens bön hjälper barnen till att sprida ljuset till alla deltagarna i kyrkan, vid söndagens högmässa går de med ut i kyrkan och står med varsitt ljus vid varje plats där nattvarden delas ut. Det skulle vara fint om det kunde bli så också här i Lund — om din familj har möjlighet att vara med på lördagskvällen och/eller söndagsförmiddagen, och om ert/era barn vill hjälpa till med detta, så hör av dig!

Skriv till Eva Månsson Carleheden, eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se