Börja här! Välkommen

Välkommen till Lunds domkyrka! Kyrkan, som invigdes år 1145, är ett av Sveriges främsta besöksmål med ca 700 000 besök årligen. Vetenskapsradion i Sveriges Radio har utsett Domkyrkan till ett av Sveriges sju underverk och Guide Michelins turistguide Green Guide har, som enda besöksmål i Sverige söder om Göteborg, belönat kyrkan med toppbetyget tre stjärnor. Men Lunds domkyrka är inte främst ett museum utan en i allra högsta grad levande kyrka med dagliga gudstjänster och ett rikt kultur- och musikliv. Här firas över 20 gudstjänster varje vecka vilka samlar ca 90 000 deltagare. Lunds domkyrka är Sveriges mest besökta kyrka, både mätt i antal besök som i antal gudstjänstdeltagare.

Vi rekommenderar att du lägger upp ditt besök i Domkyrkan enligt ordningen som siffrorna visas på illustrationen nedan. Texterna i denna app är inlagd i denna ordning.