Högkyrkan 2: Mittskeppet och predikstolen

Här i mittskeppet firas söndagens högmässa och flera andra gudstjänster varje vecka. Predikstolen är från 1592 och är skapad av Johannes Gansog. De sex relieferna på predikstolens ”korg” beskriver Jesu liv, från vänster: herdarnas tillbedjan, nattvarden, korsfästelsen, uppståndelsen och pingstundret.

Vid altaret (notera de 12 benen, en bild för Jesu tolv lärjungar) står Domkyrkans äldsta inventarier: två bronsänglar från 1200-talet.