Högkyrkan 3: Dopkapellet

Dopkapellet är en plats för enskild bön och andakt, tänd gärna ett ljus i ljusbäraren och skriv en bön i Domkyrkans förbönsbok. ”Sightseeing” eller fotografering är inte tillåten här. Dopkapellet var tidigare ärkebiskopens särskilda kapell, idag är det en plats för de över hundra dop som sker i Domkyrkan varje år.