Kryptan 1: Översikt, trappan ned till kryptan

Ordet krypta betyder det fördolda. Ovanför trappan som leder ned till Domkyrkans krypta finns en bågfris med palmetter. Siffrorna på illustrationen nedan refererar till texterna om kryptan.