Kryptan 3: Högaltaret och Birger Gunnarsens sarkofag

Kryptans altare är det äldsta i Domkyrkan, invigt av Lunds förste ärkebiskop Ascer år 1123.  Framför altaret finns en sarkofag för Lunds siste katolskt vigde ärkebiskop Birger Gunnarsen, huggen av Adam van Düren 1512. Notera särskilt de rikt smyckade kolonnerna som lyfter upp valven, på medeltiden var dessa kolonner förmodligen målade i klara färger.