Kryptan 4: Jätten Finn

Figuren som finns på pelaren har fascinerat Domkyrkobesökare i många år. Sagan berättar att den föreställer Jätten Finn, som ska ha byggt Domkyrkan som en del i ett vad med S:t Lars. I besvikelse över utebliven betalning för kyrkbygget ska Jätten Finn ha velat rasera sin skapelse, i stället förminskades och förstenades han vid kolonnen där han än i dag står. Så sluter sagan om Jätten Finn, en berättelse som så gott som samtliga skolbarn i Skåne känner till.

Den norra kolonnen (som enligt sagan föreställer Jätten Finn) är förmodligen en bild av bibelns Simson som river filistéernas tempel. Bibelberättelsen har paralleller till Jesu förutsägelse om att han ska riva templet i Jerusalem och bygga upp det igen på tre dagar, vilket i sin tur syftar på Jesu egen uppståndelse på den tredje dagen.

Precis vid trappan som tog dig ned till kryptan finns en liknande men mindre figur, som enligt sagan föreställer Finns hustru och barn. Denna är betydligt mer svårtydd, det finns ingen teori som har accepterats av alla kännare. Om man tittar närmare på figuren ser man att den inte föreställer en kvinna utan en man med ett styrkebälte runt midjan, även barnet i mannens famn har ett styrkebälte. Vidare är mannen bunden fast vid pelaren med ett rep och i hans händer håller han en kavel för att nå runt pelaren. Skulpturen kanske föreställer en byggnadsarbetare som reser en pelare med det lilla barnets oskyldiga tro, eller en liten ängels, hjälp. En annan teori hävdar att de föreställer Simson och Delila.

Om teorin med Simson och byggnadsarbetaren skulle stämma blir den kombinerade symboliken tydlig; den norra skulpturen som en bild av Kristus som upprättar kyrkan på jorden och den södra en bild av hur kyrkan rent praktiskt byggs.