Kyrkofäderna- deras liv och verk

Under föreläsningen Kyrkofäderna- deras liv och verk bekantar vi oss med gestalter från kyrkans tidiga historia. Under våren kretsar det bland annat kring Augustinus. Välkommen torsdag den 10 mars kl 10-12 på S:t Mikael, Kiliansgatan 9.

Mer information: Veronica Helm Andréasson, tel 046-35 87 44