Jungfru Marie Bebådelse

Den 25 mars är det jungfru Marie bebådelse eller, som det numera heter Våffeldagen. Dagen har egentligen inget med våffelätande att göra. Ordet är en förvanskning av Vår Fru, som ju Maria också kallas för. I domkyrkan fanns under senmedeltiden ett Vår Frus kapell, beläget söder om informationsdisken inne i kyrkan. Man kan fortfarande se i murverket var arkadöppningen till detta kapell fanns, även om själva kapellet sedan länge är borta. På södra gavelpartiet av korstolarna kan man framme i högkoret se en vacker framställning av just Bebådelsen där Maria står med sitt huvud böjt inför vetskapen, som hon får avärkeängeln Gabriel, att hon ska föda ett barn. Mellan Maria och Gabriel ser man en liljestängel. Denna blomma är ju en av de många symboler som är förknippad med jungfru Maria. Marie Bebådelsedag är en av de flera Mariafester som firades under den katolska tiden i Lunds domkyrka.Och vi påminner oss ju fortfarande om henne i vår evangelisk-lutherska kyrka.