Nu monteras fönster och fasadplåtar

Nu monteras Domkyrkoforums glaspartier och inom kort kommer fasadplåtarna att komma på plats. Då är Domkyrkoforums exteriöra utseende i stort sett färdigt. Men ännu återstår mycket arbete inne i huset.

Från Frankrike har Domkyrkoforums specialtillverkade glaspartier transporterats och under denna vecka kommer de att monteras in. Domkyrkoforum har flera stora glaspartier, både mot Kyrkogatan och mot Kungsgatan. Därtill finns det två stora fönster ut från hörsalen mot Domkyrkan. När glaspartierna har börjat monteras kommer plåtslagarna att börja montera fasadplåtarna. Plåten, som kommer att glänsa gyllene till en början, kommer att mörkna och om ungefär två år kommer fasaden att vara mörk.

Interiört har många innerväggar kommit upp, likaså håller bl.a. ventilationssystem på att monteras. Men än återstår mycket arbete; t.ex. betongväggarna ska laseras, golv ska läggas, innertak ska monteras, elinstallationer ska göras… Allt som allt beräknas själva byggprocessen vara färdig på sensommaren och hösten kommer att ägnas åt att inreda Domkyrkoforum. För allmänheten kommer Domkyrkoforum att öppnas under första adventshelgen.

På fotot nedan ser du hörsalens tak. På detta tak ska samma gyllene plåt som täcker fasaden läggas. Det platta taket (varifrån detta foto är taget) är täckt med en nyutvecklad takpapp som neutraliserar många av de omgivande luftföroreningarna.