Humor i katedralen

För andra året i rad inbjuds till humorfestival i Lund, i år den 2-3 september. Två av festivalens inslag kommer att äga rum i Domkyrkan. Under fredagen bjuds på musikhistoria med Malmö Symfoniorkester under ledning av Hipphippfiguren Itzhak Skenström. Under lördagen sker ett samtal mellan olika lundaprofiler under ledning av Johan Wester. Läs domkyrkokaplan Lena Sjöstrands tankar kring traditioner för humor i katedralen

Kan humor och tro höra samman? En viktig utgångspunkt finner vi hos Laurentius eller Sankt Lars, ett av Domkyrkans skyddshelgon. Detta är hans historia.

Kejsaren i Rom begärde av diakonen Sankt Laurentius att han skulle överlämna alla kyrkans skatter till de världsliga myndigheterna. Detta skedde på 200-talet i Rom i en tid av maktkamp mellan kyrkan och kejsaren. Enligt legenden svarade Laurentius på kejsarens order med något vi i dag kanske skulle kalla en manifestation eller en performance. Laurentius tog nämligen med sig alla som sökte sig till kyrkan, fattiga, sjuka, kämpande, levande människor och ställde sig tillsammans med dem på kejsarens gård med orden: här har du oss, kyrkans skatter!

Detta gjorde kejsaren ursinnig och han dömde Laurentius till döden. Dödssättet var grymt. Det skedde genom att Laurentius bands fast på ett halster och grillades till döds över en öppen eld. I Domkyrkan finns flera avbildningar av Laurentius och vi känner igen honom på hans dödsredskap, halstret.

Laurentius är alltså ett av Domkyrkans skyddshelgon. Han är även de fattigas försvarare. Något som kanske är mindre känt är att han också räknas som humorns beskyddare. Den folkliga traditionen har knutit föreställningar till honom som just lyfter fram hans humor. När han grillas över elden har man i hans mun lagt repliker som: ”vänd på mig nu annars blir jag bränd på ena sidan och rå på den andra”. Manifestationen på kejsarens gård innehåller ett oväntat moment, välbekant från humorn. Samtidigt har denna handling kraft att utmana makten och gestalta djup teologi – det är människorna som är kyrkans verkliga skatter.

Förmågan att med en överraskande handling eller formulering kunna avslöja ingrodda föreställningar, avslöja maktmissbruk och visa på nya möjligheter delar Laurentius såväl med Jesus som med många av dagens komiker. Humor kan vara en hjälp för att närma sig det som berör oss på djupet. Skrattet kan värma och göra oss öppna.

”Om man inte vågar göra bort sig kan man aldrig bli humorist” säger Anders Jansson som är den som tillsammans med Johan Wester drog igång festivalen förra året. Att sätta sig själv på spel och utforska den allmänmänskliga upplevelsen av tafatthet och av att göra bort sig –också det kan alltså vara ett motiv i humorn.

Det verkar finnas tradition för humor i katedralen. Tillsammans med Laurentius välkomnar vi humorfestivalen i september!