Midsommar

Kommande helg är kanske den helg på året som vi främst ser fram emot under hela året. När dagarna och framförallt nätterna är ljusa och klara. Denna helg är det också Johannes Döparens dag – i år infaller midsommarafton just på hans dag den 24 juni.Det första altare som invigdes i Lunds domkyrka var just till Johannes Döparens ära. Det är stenaltaret i kryptan. Detta invigdes av ärkebiskop Ascer den 30 juni 1123. Visserligen har det under 1500-talet flyttats en bit österut för att den stora stensarkofagen skulle få plats. Att man valde Johannes Döparen till det främsta skyddshelgonet för detta altare, har säkert att göra med att de allra första dopen i domkyrkan ägde rum just i kryptan, som då troligen var ett baptisterium. I den brunn, som idag användes som önskebrunn, döptes vuxna människor i den äldsta tiden. Sådana dopbrunnar har hittats också på andra håll i Lund, bl.a. i Kattesund i anslutning till Sven Tveskäggs stavkyrka,strax norr om Drottens kyrkoruin. I Danmark kallas dagen för S:t Hans dag, och det är samme Johannes Döpare vi tänker på.