Osynlig i den andliga vardagen

Under 2006 – 2007 arbetade jag med ett konstprojekt som utfördes i kyrkorum, inte bara här i Sverige, utan olika världsdelar. Projektet kallades Signs in dialogue och genom det projektet fick jag möjlighet att möta flera tusen personer, de flesta av dem kvinnor i fyra världsdelar. Inom Signsprojektet skapades flera stora textila konstverk och sammanlagt 600 medverkade i konstprojektet. Varje deltagare skänkte en personlig symbol och till den fäste de ett meddelande eller en bön. Många av dessa 600 deltagare broderade själva sina symboler på konstverken och under tiden samtalade de med mig om både vardagsliv och tro. Det blev många intressanta samtal tillsammans med många, många kvinnor. Återkommande berättade de för mig att de ansåg det var viktigt att just kvinnors andlighet blev mer synliggjord och att det var av den anledningen de valt att delta i konstprojektet. De såg sig ofta som osynliga, sa de.

Dessa samtal har sedan följt mig. Vem känner sig osynlig i den andliga vardagen, eller är det kanske snarare, utan betydelse?