Dags att brodera

Upp med den stora mattan på broderibordet! Så, hur kan jag nu gå vidare? Jag vill skapa en motsats till Jesusmosaiken i domkyrkans absid så att den och min ”Maria” kan tala till varandra tvärs över domens stora rymd. Jesus är naturalistiskt återgiven, han är stor, för att inte säga jättelik och han är i sten. I mina tankar representerar Jesus ”han som välsignade världen”. Maria kommer i sin tur att representera ”hon som omfamnade världen”. De två ska verka ytterligt olika så att deras gemenskap verkar otrolig, ja rent av omöjlig.

påbörjat broderi

läs mer om Kerstin

www.kerstin-jakobsson.com