Vill du bli pilgrimsledare?

Vi behöver vara fler som bär den växande pilgrimsrörelsen i Skåne och Blekinge. Varje vår erbjuder vi därför en fyradagars utbildning på Killans bönegård. Här får du fördjupa dig i pilgrimshistoria och pilgrimsteologi och får redskap och idéer för att kunna leda en pilgrimsvandring. Utbildningen börjar på torsdagskvällen, hela fredagen sker samtal och utbildning på Killans bönegård (www.killan.se) och på lördagen och söndagen pilgrimsvandrar vi tillsammans och deltagarna får möjlighet att leda både den yttre och inre vandringen en bit av vägen. Helgen avslutas på söndagen ca kl 17. Anmälan och frågor: anna.alebo@svenskakyrkan.se, 046 358764.