Brädgården – materialhandeln för en textilkonstnär

Jag tillbringar betydligt mer tid i brädgårdar och elavdelningar än i textila affärer. Det är upphängningar, belysningar och inramningar som behöver fixas eller rent av uppfinnas. Sen är det också mer inspirerande att gå runt och ”skrota” bland andra material än de man oftast använder. Idag har jag varit i Löberöd och införskaffat trävirke, strömbrytare och elkabel. Nu ska textilkonstnären såga, måla och skruva.