Med moskén som granne


Torgny Anderberg arbetar sedan flera år tillbaka som präst i Västra Skrävlinge församling i Malmö.  Inom församlingsgränserna ligger både Rosengård och Islamic Center – Malmös största moské.

Sett till antalet invånare i stort utgör medlemmarna i Svenska kyrkan en minoritet. Hur navigerar man som kyrka utifrån dessa förutsättningar? Torgny har lång erfarenhet och har sett olika förhållningssätt komma och gå. Den 16 oktober gästar han Söndagskväll i kryptan.

De senaste åren har Torgny tillsammans med en imam från Islamic center arbetat aktivt med att bryta ned fördomar på båda sidor. Med tanke på den debatt som på senare tid förts inom kyrkan när det gäller förhållningssättet till Islam och händelser i vår omvärld ställs frågan: Kan kristna och muslimer vara goda grannar? Och hur ska detta gå till? Söndagskväll i kryptan arrangeras av studentprästerna i Lund. Start 19.00.