Fru Görvel Fadersdotter Sparre

Denna kvinna föddes i oktober 1517 i Uppland. Hon kom genom sitt andra äktenskap, med Truid Gregersen Ulfstand, till Skåne, dvs till Danmark. Hon finns bevarad i vår lundensiska historia i flera sammanhang. I domkyrkan kan vi se hennes porträtt på väggen i norra sidoskeppet, och i kryptan ligger också hennes och hennes tredje makes gravsten placerad. Ursprungligen fanns denna i det kapell som låg vid domkyrkans sydvästra sida. Kapellet har haft många namn: Vår Frus kapell, Peder Lykkes kapell och fru Görvels kapell. Där lades fru Görvel till sin sista vila i april 1605, vid sidan om sin make, Lave Axelsen Brahe, som gått ur tiden redan 1567.
Fru Görvel var medlem i det allra yppersta frälset under 1500-talet och hon anses också ha varit Nordens mest förmögna kvinna under detta århundrade.
Trots tre äktenskap fick hon endast ett barn, sonen Niels, som dog redan som 13-åring. Vid sonens begravningsgudstjänst här i Lunds domkyrka inträffade en incident som länge lät tala om sig. Under pågående gudstjänst rusade två av Niels halvbröder in i kyrkan och krävde att få se halvbroderns döda kropp. Efter många hårda ord, och när till sist en av dessa unga män slagit ett hårt slag i kistan med sitt svärd, öppnades kistan och alla begravningsgästerna kunde se hur den döda kroppen bar svåra pestbölder. Orsaken till denna dramatik var en familjefejd, p.g.a. arv, där de två unga halvbröderna ville skymfa sin tidigare styvmor Fru Görvel. Det kom till ett rättsligt efterspel, varvid alla frikändes! Detta trots att det ansågs vara ett svårt brott att med dragna svärd rusa in i en kyrka under pågående gudstjänst.