Magnhild av Fulltofta

Magnhild var en from kvinna som levde i slutet av 1100-talet i närheten av byn Fulltofta, inte så långt från Hörby. Hon var känd för sin stora hjälpsamhet mot dem som hade det sämre ställt än hon själv. Av någon anledning mördades hon av sin svärdotter.När när man bar hennes kropp i kistan till Fulltofta kyrka för begravning, blev bärarna trötta och satte ner kistan en stund för att vila. På denna plats, där kistan vilat, sprang genast en källa fram. Det står en skylt på platsen i skogen idag, där detta hände.
Man kom sedan att fira hennes minne årligen på denna plats. Så småningom urartade denna minnesstund. I stället blev det platsen för festande med mat och dryck och osedligt leverne. Ärkebiskopen i Lund menade då att Magnhilds kvarlevor skulle flyttas till Lunds domkyrka, vilket de också gjorde.Nedläggningen av dessa skedde i koret. Idag vet vi inte var. Magnhild av Fulltofta blev inte helgonförklarad, men har tillbetts som ett lokalt helgon i Skåne.