Präst, imam och pingstpastor i samtal om hiv/aids

Den 30 november öppnar Domkyrkoforum dörrarna för sitt första öppna arrangemang. Alla hälsas välkomna till ett samtal kring hiv/aids, stigma och inkludering med Katarina Hedqvist, präst i Svenska kyrkan, Mattias Eveborn, pastor i Pingstkyrkan och Ali Ibrahim, imam på Islamic Center.

Samtalsledare är Petter Forkstam, ledamot i Lunds kommunfullmäktige för Miljöpartiet och styrelseledamot i RFSU’s förbundsstyrelse.

-Vi vill diskutera hur olika samfund arbetar med frågor kring hiv/aids och stigma. Att vara smittad är fortfarande tabubelagt på många håll samhället. Vad gör samfunden för att hjälpa och stötta? Normer kan vara osynliga, men de påverkar, säger Josefin G Andersson, präst och projektledare för {Det trodde du inte} Svenska kyrkan i Lunds studentprojekt.

Panelsamtalet sker i Domkyrkoforums hörsal och arrangeras i samarbete mellan {Det trodde du inte} Svenska kyrkan i Lunds studentprojekt och projektet Religion hjärta hbt.

Kvällen inleds med soppa klockan 18.45. Panelsamtalet börjar 19.15. Efter panelsamtalet träffas nätverket Religion hjärta hbt.

Läs mer: www.facebook.com/dettroddeduinte eller religion hjärta hbt