Bön vid invigning av Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen

Den här bönen bad vi vid invigningshögtiden i Lunds domkyrka idag den 26 november. På bilden ser vi från vänster arkitekten Carmen Izquierdo, landskapsarkitekten Charlotte Lund och domprost Håkan E Wilhelmsson.

Herre vår Gud,
Du skapar människan till din avbild
Du utrustar henne med kreativitet och fantasi
Du möter henne i ord, bröd och människor

Tack för allt vi upplever här och nu
Tack för trons fäder och mödrar
för nuets möjligheter
för förtroendet att forma framtiden

Gud, ta emot vår tacksamhet och lovsång,
vår glädje och förväntan
Vi tackar dig för vårt nya Domkyrkoforum och vår förnyade Domkyrkoplats
Tack för yrkesskicklighet och samarbete mellan människor

Låt Domkyrkoplatsen bli ett stadens rum för möte, lek och samtal
En plats för spontanitet och frihet
där vi kan begrunda livets skönhet
En plats som inspirerar till vila och liv

Låt Domkyrkoforum bli ett rum för fest, allvar och fördjupning i ditt rikes hemligheter
En plats för mognad och växt,
där åsikter delas och vänskapen stärks
En plats för olika sätt att uttrycka sökandet efter sanningen

Hjälp oss vara öppna mot varandra
Ge oss frimodighet
Led oss till nya insikter
Forma oss efter din vilja.