S:t Nikolaus av Myra

I morgon den 6/12 är dagen tillägnad S:t Nikolaus.
Denne föddes ca 270 i nuv. södra Turkiet. Hans föräldrar var mycket fromma och mycket förmögna. Under sin uppväxt studerade han kristendomen. Genom att han ärvde en stor förmögenhet efter sina föräldrar, kunde han bistå de fattiga.
När biskopsstolen i Myra blev ledig och det var dags att utse en ny biskop, fick den ansvarige för detta på natten höra en stämma säga:” Du ska för tiden för ottesången vakta kyrkporten. Den första människa, som kommer till kyrkan, heter Nikolaus. Honom ska du viga till biskop.” och så blev det. Många legender berättas om honom. Det sägs att biskop Nikolaus deltog i det stora kyrkomötet i Nicaea år 325. Han avled ca 342 i Myra och lades i en marmorgrav. Nikolaus firas i alla svenska stift och är skyddshelgon för många kyrkor, särskilt de belägna vid havet. Han är ju också sjömännens skyddshelgon. Han förekommer också ofta på ryska ikoner.
Framför allt är han barnens skyddshelgon. I många europeiska länder, t.ex. i Nederländerna och i Tyskland, firas hans dag med att barnen ställer ut sina skor eller stövlar på trappan och S:t Nikolaus då kommer och lägger gåvor i dem. S:t Nikolaus är en av förebilderna för vår svenska jultomte.