Lär känna helgon och profeter

I vår har Lunds domkyrka vänner valt två teman: Bibeln och de tidiga kristnas och helgonens historia. Alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar, är välkomna och ingen föranmälan behövs.

Vid lördagssammankomsterna som äger rum strax efter Domkyrkans lördagskonsert, får vi lyssna till Bo Johnson och Samuel Byrskog, två av Lunds framstående forskare i Gamla och Nya testamentet. Vi får också höra om den nya prisbelönta konfirmandbibeln, som Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier arbetat fram.

Vid torsdagsförmiddagarna får vi höra om domare, kungar och profeter, några av Gamla testamentets stora gestalter. Vad berättas om dem? Vad tror de om Gud och om livet? Har de ett budskap till oss och till vår tid? Veronica Helm Andréasson, håller i de föreläsningarna. Lars-Olof Albertson låter oss möta några av helgonens liv i bild och legend. Vi får ta del av Lars-Olof Albertsons rika bildmaterial inte minst från kalkmåleriets epok.

Program lördagar
11 februari kl 10.45 Den bibliska berättelsen. Föredrag av professor Bo Johnson i Laurentiisalen i Domkyrkoforum.
24 mars kl 10.45 Årsmöte med lunch. Före lunchen berättar Fredrik Beverhjelm, präst i Domkyrkoförsamlingen och Rickard Bonnevier, informatör om den nya ”gummibibeln”.
14 april kl 10.45 Berättelser om de tidiga kristna. Föredrag av professor Samuel Byrskog i Laurentiisalen, Domkyrkoforum.

Öppna föreläsningar torsdagar
Helgon i bild och legend
Öppna föreläsningar i Domkyrkoforums hörsal: 2 och 16 februari samt 1 och 15 mars klockan 10-12. Ledare är Lars-Olof Albertson, 046 39 93 32.

Domare, kungar och profeter
Vi möter några av Gamla testamentets stora gestalter. Plats är Laurentiisalen i Domkyrkoforum 9 och 23 februari samt 8 och 22 mars. Ledare är Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44.

Lunds domkyrkas vänner är en ideell förening som vill stödja verksamheten i Lunds domkyrka. Föreningen inbjuder varje termin till lördagssammankomster med föredrag och till torsdagsförmiddagar med föreläsningar.