Den sjuarmade ljusstaken

Denna fantastiska ljusstake, som är 3,5 m hög, står i det södra transeptkapellet. Den tillverkades under senare delen av 1400-talet i Tyskland.
Talet 7 är ett av de heliga talen och symboliserar förstås att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. En sjuarmad ljusstake symboliserar också Gamla Testamentet, och enligt traditionen är Gamla Testamentets sida den södra sidan av en kyrkan. Vår ljusstake står ju också på denna sida. De fyra figurerna mitt på ljusstaken är de fyra evangelistsymbolerna: Matteus – ängeln, Markus – det bevingade lejonet, Lukas- den bevingade oxen samt Johannes- örnen. Längst ner mot golvet ser vi hur fyra lejon bär upp ljusstaken.