Hjälp biskopen!


Alla barn får inte äta sig mätta varje dag. Hjälp biskop Antje hjälpa dem! Tisdagen den 21/2 klockan 10.00-11.30 är alla barn välkomna till Domkyrkoforum och en sportlovsaktivitet för hela världen.

I Barnkonventionens 6:e artikel står det att alla har rätt att överleva och utvecklas. För att kunna det måste man få mat och rent vatten. Biskop Antje har rest över hela världen och sett många platser där det inte alltid finns mat till alla.

• Varför är det så?
• Kan vi hjälpa?
• Vad kan vi göra?

Biskopen behöver hjälp!

Barnens idéer blir utställning
Barnen ska hjälpa biskop Antje att komma på förslag hur vi kan hjälpa barn runt om i världen att få mat på bordet. Idéerna ska sedan omvandlas till en fin utställning i Domkyrkoforum genom att barnen ritar, klipper och klistrar. Slutligen går vi över till Domkyrkan där barnen får tända ljus för allas rätt till mat.

Aktiviteten är gratis och lämplig för åldrarna 3-9 år. Om ni kommer med grupper vill vi gärna att ni anmäler detta till eva.k.andersson@svenskakyrkan.se. Det går bra att ha med sig matsäck som kan ätas i Domkyrkoforum. Efteråt kan ni stanna kvar och göra egna upptäckter i Domkyrkan och i Domkyrkoforum.

Svenska kyrkans fasteinsamling har i år temat Allt för att utrota hungern. Den pågår mellan den 19 februari och 1 april.

För mer information: Eva Andersson, stiftskonsulent, 046-15 55 34, eva.k.andersson@svenskakyrkan.se

Välkommen!