Biskopen planterar träd vid Domkyrkoforum

Vid en symbolisk trädplantering bredvid Domkyrkoforum överlämnar biskop Antje Jackelén ett träd till Svenska kyrkan som ett levande tecken på gemenskap mellan olika grenar av kyrkan. Detta sker i samband med lördagsmusiken i Domkyrkan nu på lördag, den 17 mars, och till sin hjälp kommer biskopen att ha Elliot, 6 år. 

Den symboliska trädplanteringen är en del av reformationsjubileet som äger rum 2017, då det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina berömda teser i Wittenberg. Trädet, en Robinia, blir Svenska kyrkans vänträd till det träd som biskop Antje planterade i Wittenberg i Tyskland den 31 oktober 2011.

– Inför jubileet 2017 planteras 500 träd i Luthergarten i Wittenberg som ett tecken på växande gemenskap i den världsvida kyrkan. I samband med reformationsdagen i Tyskland i höstas hade jag förmånen att få plantera Svenska kyrkans träd som har nummer 101. Robinian vid Domkyrkoforum är en gåva från biskopsämbetet i Lund till hela Svenska kyrkan, berättar biskop Antje Jackelén.

Ceremonin nu på lördag inleds med den vanliga lördagsmusiken i Domkyrkan kl. 10.00 då domkyrkoorganist Tomas Willstedt bland annat spelar luthermusik. Direkt efter, ungefär kl. 10.30, sker den symboliska trädplanteringen vid Domkyrkoforum med biskopen och Elliot, 6 år.

Fakta om 500-årsjubileet
År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther startade reformationen genom att spika upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Detta skedde den 31 oktober 1517.
”Även om världen går under i morgon så planterar jag mitt äppelträd idag” lär Martin Luther ha sagt som ett uttryck för hopp och framtidstro.
Därför planterar Lutherska Världsförbundet en stor park – Luthergarten – i Wittenberg med femhundra träd, ett för varje år sedan reformationen. Träden doneras och planteras av kyrkor, stift och församlingar från hela världen, som också förbinder sig att plantera ett ”vänträd” hemma i sin egen kyrka.