Planet Lund med fotoutställning på Domkyrkoplatsen

Den 12-26 maj 2012 hålls hållbarhetsfestivalen Planet Lund. Under festivalen visas den brittiska fotografen Mark Edwards fotoutställning Hard Rain Whole Earth på Domkyrkoplatsen och flera olika program kommer att äga rum inne i Domkyrkoforum.

Under Planet Lund visas fotoutställningen Hard Rain Whole Earth på Domkyrkoplatsen i Lund. Utställningen är producerad av den brittiska fotografen Mark Edwards, som fotograferat människor och miljöer i 150 länder världen över. Den tar upp frågor kopplade till klimatförändringen, befolkningsökningen och hur vi använder jordens resurser. Hard Rain Whole Earth handlar om vår gemensamma framtid på jorden. Den ursprungliga delen av utställningen, Hard Rain, innehåller fotografier som kommenterar stroferna ur Bob Dylans sång ”A Hard Rain´s A-Gonna Fall”. Den här delen av utställningen har sedan 2006 visats på mer än hundra platser över världen och setts av miljontals människor.

I Lund visas, för första gången i Sverige, den helt nya delen av utställningen, kallad Whole Earth. Den är utformad som ett svar på de frågor som Hard Rain väckt hos publiken. I Whole Earth pekar Mark Edwards på möjliga lösningar för framtidens utmaningar.  Med Whole Earth uppmanar Edwards oss alla – medborgare och makthavare – att gå från insikt och kunskap till handling och förändring.

I Sverige visas utställningen med en kortare svensk del, kallad ”Vad gör Sverige?” och för stoppet i Lund produceras även en lokal del: ”Vad gör Lund?”. De visar nationella och lokala goda exempel på lösningar för en hållbar livsstil, i form av intervjuer och fotografier.

I samband med hållbarhetsfestivalen och fotoutställningen kommer flera program med ett brett innehåll att äga rum, bl.a. inne i Domkyrkoforum. Håll utkik dels här på lundsdomkyrka.se men också på festivalens egen hemsida, www.planetlund.se, där hela programmet kommer att presenteras.