Brunnen i kryptan

I den norra delen av kryptan, alldeles intill skulpturen av jätten Finn, finns denna brunn som har en lång historia. Sannolikt användes denna källa, som det egentligen är, för offer under den förkristna tiden. En möjlig tanke är att denna källa då hörde till en offerlund. Namnet Lund kan härröra just från detta- lunden.
Under den tidigkristna tiden har källan använts som dopbrunn. Under senare tider har den haft andra funktioner, bl.a. kunde folk komma och hämta vatten i denna källa. Under 1500-talets första del stenskoddes den och det sattes också stenhällar runt den med bilder och texter som i skarpa ordalag kritiserar både kyrka och smhälle vid denna tid. Mannen bakom detta var arkitekten och stenhuggaren Adam van Düren.
I dag används brunnen som en önskebrunn.