En skog av kolonner

Kryptans 41 valv bärs upp av en mängd kolonner, varav nio stycken har ornamentering av olika slag. Utseendet på dessa härrör från 1100-talets första årtionden. Liknande utsmyckningar hittar man också i förhallen i Dalby kyrka. Detta tyder på att det är samma stenhuggare som arbetat på båda platserna. Kolonnerna i Dalby är bara något decennium yngre än de i Lund. Varför har man då gjort utsmyckningar av detta slag? Sannolikt för att leda tankarna tillbaka till kung Salomos tempel i Jerusalem, där det fanns kolonner med vegetativa mönster. Det var viktigt under den romanska tiden att knyta an till Gamla testamentets tid. Kolonnerna signalerar också att det i kryptan råder andra lagar än de strikt naturvetenskapliga – här är det de andliga lagarna. Detta kan man uppleva när man en sommarmorgon kommer ner i kryptan och ser solljuset falla in från fönstren i öster- då är det som om kolonnerna svävar fritt i luften.
En fantastisk upplevelse.