Pilgrimsvägen Blekinge invigs 15-20 maj


Den 15-20 maj 2012 invigs Pilgrimsvägen Blekinge. Kom med och invig pilgrimsvägen med hjälp av dina fötter!

Du kan gå med en enda dag eller flera. Du kan gå från Kiaby i väster eller från Karlskrona i öster. Alla vandringarna präglas av pilgrimens sju nyckelord; långsamhet, tystnad, andlighet, frihet, bekymmerslöshet, enkelhet och delande. Söndagen den 20 maj firar vi invigningsmässa tillsammans med biskop Antje Jackelén i Bräkne-Hoby kyrka kl 16.

Läs här om flera olika sätt för dig att vara delaktig dessa dagar. Om du inte kan vandra med är du givetvis välkommen att möta upp till böner, mässor och föredrag längs vägen!

Vill du ha mer information om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge kan du gå in på www.pilgrimsvagen.se eller kontakta pilgrimspräst Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se, 046 35 87 64.

 

1. FRÅN KIABY TILL BRÄKNE-HOBY 15-20 maj
En liten grupp vandringsledare från Skåne och Blekinge kommer att vandra hela sträckan. Varje dag kan du vandra med över dagen tillsammans med oss. Du tar dig på egen hand till och från vandringens start och mål. Kom till kyrkan där dagens vandring startar senast kl 8 då vi firar mässa eller ber morgonbön. Vandringsdagarna avslutas allra senast ca kl 18. Ta med matsäck för dagen, väl ingångna skor och regnkläder vid behov. Vi vandrar flera av dagens olika sträckor under meditativ tystnad! Ingen kostnad för dagsvandrare.

Anmäl dig senast 11 maj till Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se, 046 358764.

15 maj Kiaby kyrka till S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg, 21 km
16 maj S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg till Gammalstorps kyrka, 18 km
17 maj Gammalstorps kyrka till Mörrums kyrka, 19 km
18 maj Mörrums kyrka till Carl Gustafs kyrka, Karlshamn, 13 km
19 maj Carl Gustafs kyrka, Karlshamn till Åryds kyrka, 22 km
20 maj Åryds kyrka till Bräkne-Hoby kyrka, 15 km

Onsdagen den 16 maj i Mjällby kyrka är det helgmålsringning med åtföljande niofaldig klämtning kl 18 och kl 19 håller pilgrimspräst Anna Alebo ett föredrag med titeln ”Mot mitten – om pilgrimsliv ochvandringslängtan”.

 

2. PILGRIM PÅ CYKEL 20 MAJ
Start vid Församlingsgården, Karlshamns församling ca kl 11. Pilgrim på cykel i lugnt tempo från Karlshamn via Matvik, Trensum, Åryd till Bräkne-Hoby. Etappen är ca 25 km. Varje deltagare ansvarar själv för nödvändig utrustning, skrivbok och penna – för egna reflektioner, matsäck, vatten, sittunderlag (kan behöva när vi pausar) m.m. Under turen kommer vi att hålla stopp/pauser då vi, läser texter och gör egna reflektioner.

Föranmälan till Sven-Erik Arpåker, 0454-30 21 06.

 

3. PILGRIM PÅ SJÖN 20 MAJ
Pilgrimstur via sjövägen i kombination med ca 8 km vandring med start kl 9.30 vid Glassbåten i Karlshamn. Via sjövägen i Karlshamns skärgård går turen via Tjärö – där vi byter båt, för att sedan gå i land i Järnavik. Därefter ca 8 km vandring till Bräkne-Hoby kyrka tillsammans med pilgrimsgruppen som kommer vandrande från väster. Tillsammans vandrar vi den sista sträckan fram till Bräkne-Hoby kyrka. Deltagare ansvarar på egen hand för kläder och skor efter väder, skrivbok och penna – för egna reflektioner, sittunderlag, matsäck, vatten m.m. OBS! En kostnad av ca 150 kronor tillkommer för båtturer.

Föranmälan till Sven-Erik Arpåker, 0454-30 21.

 

4. FRÅN KARLSKRONA TILL BRÄKNE-HOBY 17-20 MAJ
Du kan vandra med en enda dag som s.k. dagsvandrare eller följa med hela vägen. Övernattning sker på golv i församlingshem. Både dagsvandrare och övernattare ska
anmäla sig eftersom varje dag avslutas med en gemensam måltid. Den som väljer att dagsvandra står själv för matsäck under dagen (lunch och fika) och kan enbart beställa den gemensamma måltiden. För den som väljer vandring med övernattning kommer det, förutom den gemensamma måltiden, att finnas kvällsfika, frukost och matsäck för nästa dags vandring. Följebil finns. Under vandringen används Helene Sturefelts bok Pilgrim i relation som fördjupningsbok.

Vandringssträckor
17 maj Pilgrimsmässa i Fredrikskyrkan i Karlskrona kl 11 och därefter vandring till Grönadals missionshus, ca 15 km.
18 maj Grönadals missionshus till Hjortsberga kyrka, ca 20 km
Vid Hjortahammars gravfält ansluter pilgrimerna som anmält sig via Ronneby församling och alla vandrar därefter tillsammans mot Bräkne-Hoby.
19 maj Hjortsberga kyrka till Heliga Kors kyrka, Ronneby, ca 13 km
OBS kl 19 firas pilgrimsmässa i Heliga Kors kyrka i Ronneby.
20 maj Heliga Kors kyrka, Ronneby till Bräkne-Hoby kyrka, ca 17 km.
Anmälan senast 3 maj!

1. Vill du vandra med hela vägen från Karlskrona eller första dagen ska du anmäla dig till Anne-Sophie Emilsson, annesophie.emilsson@gmail.com, 070-510 57 05, (Karlskrona stadsförsamling).

2. Vill du vandra med från Grönadals missionshus ska du anmäla dig till Kerstin Högelius, 0709-909269 (Nättraby-Hasslö församling).

3. Vill du ansluta vid Hjortahammars gravfält den 18 maj ska du anmäla dig till Kristina Johansson, kristina.johansson@svkyrkanronneby.com, 0457-45 52 81 (Ronneby församling).


Kostnad

Kostnad för den gemensamma måltiden: 65 kr/dag.
Kostnad för övernattning och mat: 175 kr/dygn.
Kostnad för boken ”Pilgrim i relation”: 70 kr.