Lund är fullt av heliga platser

När du vandrar i Lund, kanske du också vandrar över ett altare. På medeltiden fanns det tjugosju kyrkor och kloster i staden. I sommar arrangerar vi pilgrimsvandringar i sommarkvällen, där vi letar upp dem igen.

Vid Pilgrimsplats Liberiet finns en helt ny plats för andakt – labyrinten med sitt pilgrimskors i centrum. I sommar kan du börja dagen med en stilla vandring i labyrinten.

Vandring till heliga platser i Lund
Kyrkorna är bortglömda av oss idag, men de bor i markens minne och finns bevarade i namnen på stadens gator, torg och kvarter. Följ med på en vandring genom staden Lund i sommarkvällen.

Tid: Onsdagar den 20 juni, 4 juli och 18 juli, 1 och 15 augusti kl 19.15. Vi firar kvällsmässa i Domkyrkan kl 18.30 och därefter är det samling vid Pilgrimsplats Liberiet kl 19.15. Anmäl dig senast dagen innan till: Anna Alebo, 046 35 87 64 anna.alebo@svenskakyrkan.se (detta gäller alla vandringarna, utom i augusti) och till Agneta Stenermark Nyberg, agneta.stenermark-nyberg@svenskakyrkan.se, 046 35 88 63 (gäller 1 och 15 augusti).

Labyrintvandringar
Börja den nya dagen med en meditativ vandring genom Domkyrkoplatsens labyrint strax utanför Pilgrimsplats Liberiet.
Tid: Måndag till och med fredag i veckorna 23, 25 och 35 kl 7.15 – 7.45. Du behöver inte föranmäla dig.