Maria Johnsson leder nyskapande pedagogiskt projekt

Med start 1 september kommer Maria Johnsson, nu församlingspedagog i Lunds östra stadsförsamling, att leda ett nyskapande pedagogiskt projekt i Lunds domkyrka.

Det är med stor glädje som Lunds domkyrkoförsamling har kunnat rekrytera Maria Johnsson till att leda ett 1½ årigt pedagogiskt projekt i Lunds domkyrka. Syftet med projektet är att, utifrån inspiration hämtad från engelska katedraler, utveckla nya sätt att möta de tusentals barn som varje år besöker Domkyrkan, ofta tillsammans med sin förskole- eller skolklass. Med Domkyrkan och Domkyrkoforum som utgångspunkt kommer Maria att utveckla nya program med tydlig koppling till läroplanen inom flera olika ämnen.

 Maria Johnsson är utbildad församlingspedagog och har arbetat i Östra torns församling (som blev en del av Lunds Östra stadsförsamling 1 januari 2012) sedan 1997.

Läs mer om projektet om nya pedagogiska mötesplatser.