Lämna stadens brus en stund

Till Domkyrkan är du alltid välkommen. Kom in och känn stillheten, tänd ett ljus, be eller sätt dig och vila i en bänk.

Domkyrkan är öppen vardagar klockan 8.00-18.00, lördagar klockan 9.30-17.00 och sön- och helgdagar klockan 9.30-18.00. Kyrkan rymmer alla. Gudstjänstfirare, turister och lundabor besöker kyrkorummet och stannar så länge de önskar.
– Om man tänker på alla de människor som har passerat genom Domkyrkan under dess 867-åriga historia, svindlar tanken. Att få vara en del av den långa tradition av människor som bett böner och tänt ljus är fantastiskt. Varje år tänds ungefär 150 000 ljus i ljusbäraren, säger Elisabet Nord, som är vaktmästare.