Möt Bibelns domare, kungar och profeter


Veronica Helm Andréasson.

Gamla testamentets domare, kungar och profeter levde för över 3 000 år sedan. Vid en första anblick ter sig deras liv helt olika oss. Men utforskar vi dem närmare upptäcker vi att de brottades med samma frågor som vi.

– Samuel, en av domarna i Bibeln , får vi följa från det han är en liten pojke fram till dess han är profet. Kungarna David och Saul är spännande personligheter att fördjupa sig i. Vad säger de om Gud, om att leva? Vilken människo- och kvinnosyn hade de? Att diskutera dem hjälper oss också att samtala om Bibelns svåra partier, säger Veronica Helm Andréasson som är präst i Lunds domkyrkoförsamling och ansvarig för Lunds domkyrkas vänner, som sedan flera år arrangerar föreläsningsserier och utfärder. Seminarierna om Bibelns domare, kungar och profeter startade i våras. I höst fortsätter utforskandet. Bibelns personligheter får liv och dras upp till vår tid.

Här ser du programmet:
DOMARE, KUNGAR OCH PROFETER
Vi träffas följande torsdagar kl 10-12 i Laurentiisalen, Domkyrkoforum: 4 och 18 oktober samt 1 och 15 november.
Ledare: Veronica Helm Andréasson

FÖREDRAG I DOMKYRKOFORUM
Vi börjar alltid med kaffe i Laurentiisalen kl 10.45. Därefter är det föreläsning.
22 september kl 10.45 Uppvuxen i den världsvida kyrkan, Pastorsadjunkt Angelica Lundberg berättar om erfarenheter från sin uppväxt i Rumänien, Indonesien, Vietnam och Kina. Plats: Laurentiisalen.

20 oktober kl 10.45 Vandringar i Japans religiösa landskap, Håkan Eilert, docent och tidigare kyrkoherde i Västra Karaby. Plats: Laurentiisalen.

17 november kl 10.45 Syrien som jag upplevde det, Lena Persson berättar och visar bilder. Plats: hörsalen.


Föreläsningsserien om dop och dopfuntar är tyvärr inställd på grund av sjukdom.
Träffarna den 11 och 25 oktober ersatt med Samtal kring böcker, teater, film.
Den 8 november talar Ingrid Hermerén om Barkåkra kyrka- historia och förändringshistoria.

Lunds domkyrkas vänner är öppet för alla. Ingen föranmälan. Veronica Helm Andréasson har telefon 046 35 87 44 och Lars-Olof Albertson, 046 39 93 32.