Lyssna till en kör på lunchen

I samband med Lund Choral Festival ges lunchkonserter klockan 12 i Domkyrkan måndagen den 15 oktober till och med lördagen den 20 oktober.

Under lördagskonserten den 20 oktober klockan 10 sjunger Katedralkören. Söndagen den 21 är det musikhögmässa i Domkyrkan klockan 11. Välkommen!

Hela programmet för Lund Choral Festivalhittar du här.