Det astronomiska uret

Denna dag den 17 september 1923 återinvigdes det astronomiska uret efter att ha restaurerats. Denna invigning skedde i närvaro av H M Gustav V. Det var tornurmakaren Julius Bertram-Larsen från Köpenhamn och domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin som gemensamt hade lyckats att återskapa denna sevärdhet. Uret hade varit nerplockat sedan 1837 efter att ha varit ur funktion under lång tid. Sedan 1923 står det i det norra sidoskeppet. Under medeltiden stod det i det södra.