Gå på labyrintkurs

Vill du lära känna Domkyrkoplatsens labyrint? Välkommen till en kurs där vi går igenom historia, symbolik och hur labyrinten kan användas som ett redskap för pilgrimsvandring och andligt sökande.

Kursen sträcker sig över fem kvällar på Pilgrimsplats Liberiet, två i höst och tre i vår.

24 oktober 2012 Vad är en labyrint? Vad är en labyrintvandring?
– mönstret, motsols och medsols, sjutalet med mera

14 november 2012 Pilgrimen och labyrinten

13 februari 2013 Dansen och labyrinten

13 mars 2013 Labyrintvandringar med andra teman:  Om inre balans, förändring och att se sig själv

10 april 2013 Labyrintfest

Vi träffas kl 19.15 på Pilgrimsplats Liberiet. För dig som så önskar finns möjlighet att innan dess fira mässa i Domkyrkan kl 18.30

Kostnad för kursmaterial: 100 kr

Information och anmälan
Välkommen med din anmälan senast den 10 oktober till Agneta Stenermark Nyberg, agneta.stenermark-nyberg@svenskakyrkan.se, 046 35 88 63.

Arrangörer är Lunds domkyrkoförsamling och Sensus.