Vem säljer en njure? Vem köper den?

Susanne Lundin. Foto: Mikael Risedal.

Idag kan vi förlänga liv, sortera bort liv och nästan skapa liv. Kroppen är en vara och reservdelarna är till salu. Den 9 oktober gästas Café Existens av Susanne Lundin, professor i etnologi.

Café Existens drivs av {Det trodde du inte} Svenska kyrkan i Lunds studentprojekt och är en mötesplats mellan studenter, forskare från universitetet och de aktuella – och eviga – frågorna. Plats är Domkyrkoforum. Vi börjar kl 19.15 med fika. Sedan blir det föredrag och samtal. Alla är välkomna.

Kroppen som vara. En etnografisk undersökning av den globala organhandeln är titeln på Susanne Lundins föredrag. Hennes intresse riktar sig mot medicinska fält där man på olika sätt så att säga skapar liv, förlänger liv, men också sorterar bort vissa former av liv. Det kan handla om fertilitetskliniker där ägg och spermier förenas med teknikens hjälp utanför kroppen. Eller då aborterade fosters hjärnceller opereras in i hjärnan hos patienter som lider av Parkinsons sjukdom. Det rör sig alltså om medicinska tekniker som ger fantastiska möjligheter, men som också väcker en rad problematiska frågor hos såväl den enskilda människan som samhället och lagstiftningen i stort. Ett illustrativt exempel är transplantationer. Det allt växande behovet av celler, vävnader och organ leder till att svårt sjuka människor tänjer på lagens gränser och blir så kallade medicinska turister. Det leder även till en svart marknad, till organhandel.

Det trodde du inte är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan i Lund och riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Projektet vill under åren 2011-13 skapa nya mötesplatser och kommunikationsvägar mellan Svenska kyrkan och studenter i Lund. Det vill säga var kan studenten i Lund och Svenska kyrkan mötas? facebook.com/dettroddeduinte