Domkyrkobok gör tidsresa med ärkebiskopar och prinsessor

 Anita Larsson och Eva Helen Ulvros.

Eva Helen Ulvros, professor i historia och Anita Larsson, konstvetare och domkyrkoguide, har skrivit en ny bok om Domkyrkan. De vill lyfta fram spännande personligheter och ge en helhetsbild där nutid blandas med historia.

Det var den första vackra vårdagen i april 2011, som idén till boken föddes. Eva Helen Ulvros var inne i Domkyrkan och funderade kring varför det inte fanns någon bok som både tog upp byggnadens historia och gudstjänstliv. Då slog det henne plötsligt att den kunde hon ju skriva själv. Men hon ville ha en medförfattare och det skulle vara Anita Larsson. Eva Helen frågade Anita, som själv hade laborerat med tanken på att skriva en bok. Sedan gick det snabbt.
– Boken heter Domkyrkan i Lund. En vandring genom tid och rum och ges ut av Historiska media. Jag skriver kronologi och historisk bakgrund. Anita fördjupar sig i föremålen och skriver de flesta personporträtten. Under en sådan här intensiv skrivprocess blir man helt uppfylld. Det är första gången jag har drömt om medeltida ärkebiskopar och färgen på 1500-talets kyrkliga kläder, säger Eva Helen Ulvros.

I nästan 500 år, mellan 1100-talet och 1500-talet, var Lund det största stiftet i Norden. En stor del av den kyrkliga makten var samlad här, trots att staden bara hade runt 2 000 invånare. Detta imponerar på Eva Helen Ulvros. Hur kom det sig att Lund blev så mäktigt? Något annat som fascinerar författarna är alla personligheter som passerat revy genom Domkyrkan.
– Min favorit är drottning Filippa, hustru till Erik av Pommern och engelsk prinsessa. Hon föddes 1394 och paret vigdes i Domkyrkan 1406. När hennes man var ute i krig eller på pilgrimsresa till det heliga landet, styrde Filippa Kalmarunionen. Kanske hon också hjälpte till att skaffa det astronomiska uret till Domkyrkan, eftersom ett liknande ur fanns i England. Detta är något vi bara kan spekulera i, men vi vet att Filippa var 12 år när hon gifte sig med sin 24-årige man, säger Anita Larsson.

Hur prinsessan Filippa, ärkebiskop Peder Lykke eller biskop Absalon såg ut kan vi bara fantisera om. Men i boken finns några teckningar av illustratören Petter Lönegård, där vi kan se klädedräkt och andra detaljer från de olika århundradena. Boken innehåller också nya bilder av Domkyrkan, tagna av fotografen och förläggaren Björn Andersson.

– Att det finns ett pågående gudstjänstliv i Domkyrkan gör byggnaden levande. Människor kommer och går, ljus tänds i ljusbäraren, altaret dukas för mässa. Historia och gudstjänstliv befruktar varandra. En kyrka utan gudstjänstliv blir ett museum, säger Eva Helen Ulvros.

Domkyrkan i Lund. En vandring genom tid och rum är en populärvetenskaplig bok som vilar på aktuell forskning och vänder sig till en bred allmänhet.
– Vi hoppas att boken ska skapa ett fördjupat intresse hos läsarna. När de besöker Domkyrkan kanske de lägger märke till detaljer som kapitäl, kolonner och liturgiska föremål, som de annars hade gått förbi, säger Anita Larsson.