Anne och Anna sjunger pilgrimens sånger

Söndagskväll i kryptan den 21 oktober klockan 19 har temat Pilgrimstoner. Gäster är Anne Sjölin och Anna Burenius, studenter och pilgrimer.

Anne och Anna framför tankar, reflektioner och egna sånger kring temat att vara pilgrim…
Välkommen!