När Gud kom på oväntat besök

Det är långt ifrån ovanligt att människor vågar berätta om syn- eller hörselförnimmelser av Jesus eller änglar. En som forskar om sådana här upplevelser är Antoon Geels, professor i religionshistoria med religionspsykologi. Den 11 december möter du honom på höstens sista Café Existens.

Rubriken för Antoon Geels föredrag är  Förvandlande ögonblick –  Gudsupplevelser i historia och nutid.

Antoon Geels är professor vid CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Han har skrivit flera böcker och har intervjuat och talat med ett stort antal människor. Somliga berättar att de ser ett starkt, men inte bländande ljus, som de uppfattar vara ett gudomligt ljus. Andra säger sig uppleva gudomlig kraft i naturen. En gemensam nämnare för de flesta är att de befann sig i en krisartad livssituation. Sällan besannas diktarens ord ”kaos är granne med Gud” tydligare än i dessa skildringar.

Café Existens är i Domkyrkoforum, det nya huset bredvid Domkyrkan. Vi börjar kl 19.15 med fika. Sedan blir det föredrag och samtal. Välkommen!

Café Existens återkommer våren 2013.

Det trodde du inte är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan i Lund och riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Projektet vill under åren 2011-13 skapa nya mötesplatser och kommunikationsvägar mellan Svenska kyrkan och studenter i Lund. Det vill säga var kan studenten i Lund och Svenska kyrkan mötas? facebook.com/dettroddeduinte
www.svenskakyrkan.se/lund