Ge alla barn en framtid utan våld

Som vuxna vill vi skydda barn från allt ont. Från bilar och giftiga växter. Från elaka klasskamrater och andra vuxna som utnyttjar dem. Från drunkning, cykelolyckor och hjärtesorg.

Föreställ dig nu att det vi i stället behöver skydda barnen i vår närhet ifrån är kriget och soldater med gevär. Att det är flykt, svält och livshotande sjukdomar. Att det är rädslan att du själv och andra vuxna som känner barnet blir dödade och att barn tvingas klara sig på egen hand, utan en vuxens omsorg och kärlek. Så ser verkligheten ut för miljontals familjer i världen. Barn som lever i krig och konflikt har små utsikter till en uppväxt med trygghet, mat och utbildning

Fram till trettondedag jul genomför Svenska kyrkan en insamlingskampanj till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. De pengar som kommer in kommer bl.a. att användas till stöd åt de barn som flytt i Sydsudan, akutinsatser mot svält och hungersnöd och att förhindra att barndom går förlorad i Colombia. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete.

Ja, jag vill vara med i julkampanjen!

SMS:a HOPP till 72 950 så ger du 50 kronor
Sätt in valfri summa på Bg 900-1223 eller Pg 90 01 22-3
Du kan också ge din gåva direkt via din Internetbank.